ULF JOHANSSON STRÅKMAKARE
& BIOLOGISK MÅNGFALD


Om mig

Jag har alltid varit fascinerad av musik och natur. Intresset för musik ledde mig i tonåren in på att spela fiol på gehör. Folkmusik passade mig, och min lärare hade byggt sina egna instrument. Det smittade av sig, och snart hade jag beställt ett set med trä till min första fiol. Den påbörjades parallellt med många fina vandringar i skog och mark. Första odlingen av potatis startades upp tillsammans med min morfar.

Fiolbygget ledde mig in på att börja intressera mig för att bygga stråkar. Detta hände under första hälften av av 1980. Två år på fiolbyggarskolan i Leksand mellan 1986-1988, sedan valde jag att söka andra vägar för att kunna utveckla mitt intresse för stråkar. Jag började 1988 att arbeta som stråkreparatör hos N.Nilsson Fiolbyggare i Malmö. 1993 började jag arbeta i egen regi, och har gjort det sedan dess.