ULF JOHANSSON STRÅKMAKARE
& BIOLOGISK MÅNGFALD

Mitt företagande är uppdelat på arbete i ateljén och ute i odlingen.

Skapande i mikro och makro ger en bra balans för mig. Det gröna arbetet utomhus ger avkastning i form av grönsaker, bär och frukt som räcker till fler än vår familj. Närodlat i jord som lever och levererar smakrika produkter. Blommor som är planterade i mark, kommer på buskar och i träd ger en lång säsong av näring till bland annat pollinerande insekter.


Jag försöker helt enkelt bygga upp en biologisk mångfald, och ta inspiration av naturens sätt att göra detta på!